Jak to działa

Instalacja fotowoltaiczna to system, który pozwala generować prąd elektryczny z promieniowania słonecznego.

Podstawowe elementy instalacji fotowoltaicznej to:

Moduły fotowoltaiczne – do ich produkcji, jako materiału półprzewodnikowego stosuje się krzem, który dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym jest doskonałym inicjatorem zjawiska fotoelektrycznego. Mówiąc prościej – promienie słoneczne padające na ogniwa fotowoltaiczne, wywołują reakcję fizyczną wskutek której powstaje prąd stały.

Inwerter – ponieważ moduły fotowoltaiczne produkują prąd stały, potrzebne jest urządzenie, które zmieni prąd stały na zmienny. Urządzeniem tym jest inwerter. Dodatkowo, jest on odpowiedzialny również za zbieranie danych o produkcji energii z modułów.

Rozdzielnica prądu stałego (DC) – jest to urządzenie pozwalające na zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz nadmiarowo-prądowych, chroniących instalację fotowoltaiczną po stronie napięcia stałego.

Przewody solarne – potrzebne są aby połączyć moduły i inwerter.

Instalacja odgromowa – zabezpiecza instalację wewnętrzną przed wyładowaniami atmosferycznymi.

System montażowy – służy do montażu modułów fotowoltaicznych. Dobierany jest w zależności od powierzchni na której mocowane są moduły.