Dotacje

"Mój Prąd"

Program skierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. W ramach programu beneficjenci otrzymują dofiansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

więcej informacji:


https://www.gov.pl/web/energia/program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe

https://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

 

"Energia Plus"

Program skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r Prawo przedsiębiorców wykonujących działalnośc gospodarczą.

W ramach projektu skorzystać można z dofiansowania i pożyczki na preferencyjnych warunkach.

więcej informacji:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/

https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-2019-energia-plus/

 

"Czyste powietrze"

Program skierowany do osób fizycznych. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Koszt kwalifikowany do 30 000 zł.

więcej informacji:

https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

https://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,15,komunikat-o-zmianach-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze.html